Makaske

De familienaam Makaske verschijnt voor het eerst in Nederland in de zeventiende eeuw. Na lange tijd gedacht te hebben dat de Makaskes uit Frankrijk kwamen en tot de kring van uitgeweken Hugenoten behoorde, ben ik op een gegeven ogenblik een document op het spoor gekomen dat mij op andere gedachten bracht. Er is dus nog een andere mogelijkheid. Deze moet nog onderzocht worden en dat kost tijd. Voorlopig richten deze pagina’s zich op datgene wat al wél bekend is. De oprecht geïnteresseerden zullen genoeg gegevens vinden die de moeite waard zijn.

In de Tijdlijn zijn alle voorvallen, voor zover ze tot op heden bekent zijn, in het kort beschreven. Wilt u de originele bron zien? Ga dan naar de pagina Bronnen. Onder bronnen kunt u alle aanwezige documenten vinden onder dezelfde datum als in de tijdlijn. Voor zover het oude en/of slecht leesbare teksten betreft, is er ook een transcriptie aanwezig. Op de pagina Stamboom zijn de aanwezige familiegegevens opgetekend. 

Neem de tijd en verwonder u over het wel en wee van onze voorouders. Het waren -net als onze generatie- mensen van vlees en bloed!